Způsob zveřejňování informací v byznys seznamu

UPOZORŇUJEME, že jedna společnost může zvěřejnit ZDARMA informace o své činnosti jen ve JEDNÉ RUBRICE.

Příjem řádkových a zvýrazněných informací v rámečku probíhá na adrese: Žitná 52/1578, Praha 2, Telefon: 603 185 741, 222 874 295.

Na této stránce můžete vyřídit Vaši objednávku vyplněním její elektronické podoby pro zveřejnění řádkové informace nebo zvýrazněné informace informace v rámečku.


ZÁKLADNÍ ŘÁDKOVÁ INFORMACE**

 

Vyberte rubriku: *
Firma: * (jméno)
Základní telefon: *
Ulice:
Číslo domu:
Obec:
PSČ:
* - Povinné položky.
** - Cena publikace základních řádkových informací v rubrikách je 200 korun.

DOPLŇKOVÁ INFORMACE

dodatečné telefonní čísla:
(v levém sloupci musite napsat název telefonního čísla, například: realitní kancelář, ředitel, recepce) Napište jazyk ( y), v jakém zákazník se na vás může obrátit (RUS, CZ, ENG, DE).
       
číslo: 200
číslo: 200
číslo: 200
číslo: 200
číslo: 200
skype: 100
Fax: 100
E-mail: 200
adresa www stranek:
(uveďte název stránek, například: Prodloužení pobytu v ČR)
Název stránek: 300
HTTP://
Informace o společností v rámečku 800
10 LET. Uveďte křížek v případě, že v ČR podnikáte více než 10 let.
Mezisoučet: 0 ,- kč
Cena s DPH: 0 ,- kč
Do dvou dnů po obdržení objednávky vás bude kontaktovat náš manažer pro její potvrzení.

Všechny ceny jsou bez 21% DPH.

Potvrzením této objednávky čestně prohlašujeme, že je projevem naší svobodné vůle - rozhodnutí, které je prosté jakéhokoli nátlaku. Zároveň tímto prohlašujeme, že jsme si vědomi ochrany autorských práv třetích osob i své zodpovědnosti za obsah zadané inzerce.

ZÁKAZNÍK souhlasí, aby spol. Antaref po dobu platnosti Smlouvy využívala jeho osobní údaje k obchodním a marketingovým účelům, a to zejména v souvislosti s nabízením produktů a služeb, pořádáním spotřebitelských soutěží a prováděním průzkumů trhu.

ZÁKAZNÍK je oprávněn tento souhlas písemně odvolat.

 

 

Выбор категории

Найти в каталоге